Tczew GD1T

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Kołłątaja 6
83 - 110 Tczew
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7.30 - 18.00,
- wtorek - piątek: 7.30 - 15.30.

 

 

 

Wydział Wieczystoksięgowy zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych zgodnie z właściwością terytorialną oraz rozpoznawaniem spraw z zakresu:

  • wpisu własności,
  • wpisu użytkowania wieczystego,
  • wpisu ograniczonego prawa rzeczowego,
  • wpisu hipoteki,
  • wpisu dożywocia,
  • wpisu ostrzeżenia.

Ponadto w Wydziale uzyskasz:

  • odpis z ksiąg dawnych,

  • wypis aktów notarialnych,

  • wyciąg z ksiąg wieczystych,

  • kserokopię aktów notarialnych.

 

 

Księgi wieczyste i akta można przeglądać w siedzibie sądu, w wyznaczonych godzinach. Treść kw online sprawdzisz, korzystając z naszej bezpłatnej przeglądarki ksiąg wieczystych (Pobierz księgę) lub na stronie ekw.ms.gov.pl.

Aby przeglądać treść księgi wieczystej należy znać jej numer.

Jeśli nie posiadasz numeru księgi wieczystej, możesz zlecić nam jego ustalenie na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki. Usługa te jest płatna i kosztuje 30 zł.