Szubin BY1U

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Plac Wolności 4
89 - 200 Szubin
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8.00 - 18.00,
- wtorek - piątek: 8.00 - 15.00.

Wydział ksiąg wieczystych zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych zgodnie z właściwością terytorialną sądu, w tym:

  • rozpoznawaniem wniosków o wpis do księgi wieczystej,
  • rozpoznawaniem wniosków o założenie księgi wieczystej,
  • wydawaniem odpisów, wyciągów, zaświadczeń z ksiąg wieczystych,
  • wydawaniem odpisów aktów notarialnych,
  • wydawaniem odpisów ze zbirów dokumentów i ksiąg dawnych,
  • wydawaniem kserokopii dokumentów z akt ksiąg wieczystych.

Księgi wieczyste prowadzone przez Wydział w Szubinie posiadają numer rozpoczynający się od BY1U. Ich treść można sprawdzić w sądzie (po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci) lub online, za pośrednictwem naszej strony, czy też na stronie ekw.ms.gov.pl. Aby przeglądać elektroniczne księgi wieczyste online, należy posiadać ich numer.

Jeśli nie dysponujesz numerem księgi wieczystej, możesz ustalić go na naszej stronie. Oferujemy ustalanie księgi wieczystej po adresie nieruchomości oraz po numerze działki. Usługa to kosztuje 30 zł.