Sztum GD2I

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie

ul. Mickiewicza 17
82 - 400 Sztum
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7.30 - 18.00,
- wtorek - piątek: 7.30 - 15.30.

 

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie zajmuje się m.in.:

- rozpoznawaniem wniosków o wpis do księgi wieczystej,

- rozpoznawaniem wniosków o założenie ksiąg wieczystych,

- wydawaniem odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych, zaświadczeń z ksiąg wieczystych,

- wydawaniem odpisów z ksiąg dawnych i ze zbiorów dokumentów,

- wydawaniem odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych i zbiorów dokumentów,

Tutaj także sprawdzisz treść dokumentów i akt dołączonych do ksiąg wieczystych. Jeśli natomiast interesuje Cię tylko przeglądanie księgi wieczystej, możesz to zrobić bezpłatne, online, na stronie ekw.ms.gov.pl lub na naszej stronie Pobierz księgę.

By jednak skorzystać z z tej usługi należy posiadać numer elektronicznej księgi wieczystej. Składa się na niego kod wydziału wieczystoksięgowego, numer księgi oraz cyfra kontrolna.

Jeśli nie posiadasz numeru księgi wieczystej, możesz zlecić nam jego ustalenie na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki. Usługa te jest płatna i kosztuje 30 zł.