Sopot GD1S

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. 1 Maja 10
81 - 828 Sopot
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8.00 - 18.00,
- wtorek – piątek: 8.00 - 15.00.

 

Wydział Wieczystoksięgowy w Sopocie zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych zgodnie z właściwością terytorialną oraz rozpoznawaniem spraw z zakresu:

  • rozpoznawaniem wniosków o wpis do księgi wieczystej,

  • rozpoznawaniem wniosków o założenie ksiąg wieczystych,

  • wydawaniem odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych, zaświadczeń z ksiąg wieczystych,

  • wydawaniem odpisów z ksiąg dawnych i ze zbiorów dokumentów,

  • wydawaniem odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych i zbiorów dokumentów.

 

Księgi wieczyste prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sopocie posiadają numer rozpoczynający się od kodu GD1S. Można je przeglądać w siedzibie sądu, w wyznaczonych godzinach lub online, korzystając z naszej bezpłatnej przeglądarki ksiąg wieczystych (Pobierz księgę) lub na stronie ekw.ms.gov.pl.

Aby przeglądać treść księgi wieczystej należy posiadać jej numer. Jeśli go nie masz – możesz go ustalić na naszej stronie – usługa ta kosztuje 30 zł.