Sokółka BI1S

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
16 - 100 Sokółka
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8.00-17.30 (przerwa 12.00 - 12.15),
- wtorek - piątek: 8.00-15.00 (przerwa 12.00-12.15).

 

Wydział wieczystoksięgowy w Sokółce rozpoznaje sprawy wieczystoksięgowe z zakresu:

  • założenie księgi wieczystej,
  • zamknięcie księgi wieczystej,
  • wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej,
  • wpis  hipoteki do księgi wieczystej,
  • wpis użytkowania wieczystego do księgi wieczystej,
  • wpis ograniczonego prawa rzeczowego.

Księgi wieczyste można przeglądać osobiście w siedzibie Wydziału w Sokółce, po uprzednim zamówieniu ich z archiwum. Można je sprawdzić także online za pomocą wyszukiwarki na naszej stronie internetowej  (Pobierz księgę) oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem: ekw.ms.gov.pl. W każdym z tych przypadków należy jednak posiadać numer elektronicznej księgi wieczystej. Jeśli go nie mamy – można zlecić jego ustalenie na naszej stronie. Koszt tej usługi to 30 zł.