Słubice GW1S

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Bohaterów Warszawy 3B
69 - 100 Słubice
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7.00 - 18.00,
- wtorek – piątek: 7.00 - 15.00.

 

Wydział zajmuje się

- rozpoznawaniem wniosków o wpis do księgi wieczystej,

- rozpoznawaniem wniosków o założenie ksiąg wieczystych,

- wydawaniem odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych, zaświadczeń z ksiąg wieczystych,

- wydawaniem odpisów z ksiąg dawnych i ze zbiorów dokumentów,

- wydawaniem odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych i zbiorów dokumentów,

- wydawaniem wypisów aktów notarialnych, których oryginały zostały przekazane przez notariuszy, mających swoje siedziby na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Chełmnie,

- wydawaniem kserokopii dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych, zbiorów dokumentów oraz kserokopii aktów notarialnych przekazanych przez notariuszy.