Siemianowice Śląskie KA1I

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Chorzowska 14
41 - 106 Siemianowice Śląskie
Godziny urzędowania:
- w poniedziałki: 7:30 do 18:00,
- od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.