Katowice Wschód KA1K

XI Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Francuska 70A
40 - 082 Katowice
Godziny urzędowania:
- poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30.