Rybnik GL1Y

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Piłsudskiego 33
44 - 200 Rybnik
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8.00 - 18.00,
- wtorek - piątek: 8.00 - 15.00.

 

Wydział Ksiąg Wieczystych w Rybniku rozpoznaje wnioski z zakresu założenia lub zamknięcia księgi wieczystej, jak również wniosku o wpis praw osobistych, roszczeń, ograniczonych praw rzeczowych czy użytkowania wieczystego. Tutaj także można składać wnioski o wydanie odpisów aktów notarialnych, których oryginały dostarczyli notariusze.

Księgi wieczyste i dołączone do nich akta można przeglądać osobiście w wydziale wieczystoksięgowym. Wcześniej jednak należy skontaktować się z wydziałem lub BOK i zgłosić taką chęć.

Treść elektronicznych ksiąg wieczystych można z kolei przeglądać na stronie ekw.ms.gov.pl lub w naszej zakładce Pobierz księgę.

Jeśli nie posiadasz numeru KW, możesz uzyskać go na naszej stronie. Ustalenie księgi wieczystej po adresie nieruchomości lub po numerze działki kosztuje 30 zł.