Ruda Śląska GL1S

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Bukowa 5A
41 - 700 Ruda Śląska
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8.30 - 18.00,
- wtorek - piątek: 7.30 - 14.30.

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych w Rudzie Śląskiej. Informacje na temat funkcjonowania wydziału. Elektroniczne księgi wieczyste online.

Wydział Wieczystoksięgowy zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych zgodnie z właściwością terytorialną oraz rozpoznawaniem spraw z zakresu:

- wpisu własności,

- wpisu użytkowania wieczystego,

- wpisu ograniczonego prawa rzeczowego,

- wpisu hipoteki,

- wpisu dożywocia,

- wpisu ostrzeżenia.

 

Wydział ksiąg wieczystych nie zajmuje się ustalaniem numerów KW po adresie nieruchomości. Jeśli chciałbyś przeglądać treść kw online, ale nie posiadasz jej numeru – możesz uzyskać go u nas. Wyszukanie numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości, jak również po numerze działki kosztuje 30 zł