Racibórz GL1R

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Nowa 29
47 - 400 Racibórz
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 9.00 - 18.00,
- wtorek - piątek: 7.30 - 14.30.

 

 

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych w Raciborzu. zajmuje się rozpoznawaniem:

- wniosków o wpis do księgi wieczystej,

  • wniosków o założenie ksiąg wieczystych,

    oraz wydawaniem:

- odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych, zaświadczeń z ksiąg wieczystych,

- odpisów z ksiąg dawnych i ze zbiorów dokumentów,

- odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych i zbiorów dokumentów,

- wypisów aktów notarialnych, których oryginały zostały przekazane przez notariuszy,

- kserokopii dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych, zbiorów dokumentów oraz

- kserokopii aktów notarialnych przekazanych przez notariuszy.

 

Księgi wieczyste prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Raciborzu posiadają numer rozpoczynający się od kodu BB1B. Można je przeglądać w siedzibie sądu, w wyznaczonych godzinach lub online, korzystając z naszej bezpłatnej przeglądarki ksiąg wieczystych (Pobierz księgę) lub na stronie ekw.ms.gov.pl.

Aby przeglądać treść księgi wieczystej należy posiadać jej numer. Możesz go ustalić za pośrednictwem naszej strony. Zajmujemy się wyszukiwaniem kw po adresie oraz po numerze działki. Usługa ta kosztuje 30 zł.