Myszków CZ1M

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Kwiatkowskiego 2
42 - 300 Myszków
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7.30 - 18.00
- wtorek - piątek: 7.30 - 15.00

Wydział Ksiąg Wieczystych w Myszkowie zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych zgodnie z właściwością terytorialną oraz rozpoznawaniem spraw z zakresu:

- wpisu własności,

- wpisu użytkowania wieczystego,

- wpisu ograniczonego prawa rzeczowego,

- wpisu hipoteki,

- wpisu dożywocia,

- wpisu ostrzeżenia.

 

Wydział ksiąg wieczystych nie zajmuje się ustalaniem numerów KW po adresie nieruchomości.

Księgi wieczyste, księgi dawne oraz akta ksiąg przeglądać w siedzibie sądu, w wyznaczonych godzinach lub online, korzystając z naszej bezpłatnej przeglądarki ksiąg wieczystych (Pobierz księgę) lub na stronie ekw.ms.gov.pl.

Aby przeglądać treść księgi wieczystej należy posiadać jej numer.

Numer księgi wieczystej można ustalić na naszej stronie. Oferujemy kw po adresie oraz kw po numerze działki. Usługa ta kosztuje 30 zł. Płatności dokonuje się po odszukaniu numeru księgi wieczystej.