Morąg EL2O

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Morągu

ul. Warmińska 17a
14 - 300 Morąg
Godziny urzędowania:
- poniedziałek 7.15 - 18.00,
- wtorek - piątek 7.15 - 15.15.

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Morągu zajmuje się:

- rozpoznawaniem wniosków o wpis do księgi wieczystej lub o założenie kw,

- wydawaniem odpisów, wyciągów, zaświadczeń z ksiąg wieczystych,

- wydawaniem odpisów z ksiąg dawnych i ze zbiorów dokumentów,

- wydawaniem odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych i zbiorów dokumentów,

- wydawaniem wypisów aktów notarialnych, których oryginały zostały przekazane przez notariuszy,

- wydawaniem kserokopii dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych, zbiorów dokumentów oraz kserokopii aktów notarialnych przekazanych przez notariuszy.

 

Treść ksiąg wieczystych można przeglądać przez internet na stronie ekw.ms.gov.pl lub na naszej stronie w zakładce Pobierz księgę. By jednak bezpłatnie przeglądać księgę wieczystą konieczne jest posiadanie jej elektronicznego numeru, na który składa się kod wydziału wieczystoksięgowego (EL2O) oraz jej numer i cyfra kontrolna.

Numer księgi wieczystej możesz ustalić także na naszej stronie, jeśli tyko posiadasz adres interesującej Cię nieruchomości lub numer działki. Ustalenie księgi wieczyste po adresie oraz po numerze działki jest płatne, kosztuje 30 zł.