Mikołów KA1M

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 4
43 - 190 Mikołów
Godziny urzędowania
- poniedziałek: 8:15 – 18:00 (przerwa: 11.30 - 11.45, 15.00 - 15.30),
- wtorek - piątek: 8:15 – 14:30 (przerwa: 11.30 do 11.45).