Międzyrzeczu GW1M

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Wojska Polskiego 1
66 - 300 Międzyrzecze
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7.00 - 18.00,
- wtorek – piątek 7.00 - 15.00.

 

 V Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzyrzeczu zajmuje się:

- rozpoznawaniem wniosków o wpis do księgi wieczystej,

- rozpoznawaniem wniosków o założenie ksiąg wieczystych,

- wydawaniem odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych, zaświadczeń z ksiąg wieczystych,

- wydawaniem odpisów z ksiąg dawnych i ze zbiorów dokumentów,

- wydawaniem odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych i zbiorów dokumentów,

- wydawaniem wypisów aktów notarialnych.

 

Treść aktów notarialnych i akt ksiąg wieczystych sprawdzisz w wydziale sądu. Jeśli chcesz sprawdzić treść księgi wieczystej, możesz to zrobić bezpłatnie przez internet na naszej stronie (Pobierz księgę) lub na stronie ekw.ms.gov.pl.

 

Księgi wieczyste wraz z aktami można przeglądać w Wydziale wieczystoksięgowym. Treść ksiąg elektronicznych można sprawdzić online na stronie ekw.ms.gov.pl lub na naszej stronie w zakładce Pobierz księgę. Usługa ta jest bezpłatna, by jednak z niej skorzystać należy posiadać numer elektronicznej księgi wieczystej, na który składa się:

- kod wydziału wieczystoksięgowego,

- numer księgi wieczystej,

- cyfra kontrolna.

 

Jeśli nie posiadasz numeru księgi wieczystej, a chcesz sprawdzić jej treść online, możesz zlecić nam ustalenie kw po adresie nieruchomości lub numerze działki. Usługa te jest płatna i kosztuje 30 zł.