Kazimierza Wielka KI1I

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej

ul. Kościuszki 5
28 - 500 Kazimierza Wielka
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8:15 - 18:00,
- wtorek - piątek: 7:45 - 15:45.