Kartuzy GD1R

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Kościuszki 1
83 - 300 Kartuzy
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8:00 do 18:00 (przerwa 11:00 – 11:30 )
- wtorek – piątek: 8:00 do 15:00 (przerwa 11:00 – 11:30)

 

Wydział Ksiąg Wieczystych rozpoznaje wnioski o założenie księgi wieczystej, o jej zamknięcie, jak również wpisy do kw. Tutaj także wydawane są wypisy, odpisy i zaświadczenia z ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg dawnych i zbiorów dokumentów, odpisy z aktów notarialnych, kserokopie dokumentów.

Księgi wieczyste prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Kartuzach posiadają numer rozpoczynający się od kodu GD1R. Można je przeglądać w siedzibie sądu, w wyznaczonych godzinach lub online, korzystając z naszej bezpłatnej przeglądarki ksiąg wieczystych (Pobierz księgę) lub na stronie ekw.ms.gov.pl.

Aby przeglądać treść księgi wieczystej należy posiadać jej numer.

Numer księgi wieczystej można z kolei pozyskać na naszej stronie, zlecając nam jego ustalenie. Zarówno wyszukanie kw po adresie, jak i po numerze działki kosztuje 30 zł.