Jastrzębie Zdrój GL1J

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Staszica 3
44 - 330 Jastrzębie-Zdrój
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 9.00 - 18.00,
- wtorek - piątek: 8.00- 15.00.

 

Wydział Wieczystoksięgowy zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych zgodnie z właściwością terytorialną oraz rozpoznawaniem spraw z zakresu:

- wpisu hipoteki,

- wpisu użytkowania wieczystego,

- wpisu ograniczonego prawa rzeczowego,

- wpisu ostrzeżenia,

- wpisu dożywocia,

- wpisu własności.

Wydział ksiąg wieczystych nie zajmuje się ustalaniem numerów KW po adresie nieruchomości.

Księgi wieczyste dawne oraz akta kw możesz przeglądać w wydziale wieczystoksięgowym, po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci. Treść elektronicznej księgi wieczystej jest dostępna online, na stronie ekw.ms.gov.pl lub na naszej stronie (Pobierz księgę).

Jeśli nie posiadasz numeru księgi wieczystej, możesz zlecić nam jego ustalenie na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki. Usługa te jest płatna i kosztuje 30 zł.