Inowrocław BY1I

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Narutowicza 42
85 - 023 Inoworcław
Godziny urzędowania:
- poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30.

Wydział Wieczystoksięgowy w Inowrocławiu zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych zgodnie z właściwością terytorialną oraz rozpoznawaniem spraw z zakresu:

  • wpisu własności,
  • wpisu użytkowania wieczystego, 
  • wpisu ograniczonego prawa rzeczowego,
  • wpisu hipoteki,
  • wpisu dożywocia,
  • wpisu ostrzeżenia.

Treść ksiąg wieczystych można przeglądać osobiście, w wydziale, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci. Księgi wieczyste online można przeglądać na stronie ekw.ms.gov.pl lub w naszej zakładce: Pobierz księgę.

Aby przeglądać elektroniczne księgi wieczyste konieczny jest jednak ich numer, na który składa się kod wydziału wieczystoksięgowego (BY1I), numer księgi wieczystej oraz cyfra kontrolna.

Jeśli chcesz sprawdzić treść kw online, ale nie posiadasz jej numeru, możesz zlecić nam jego ustalenie. Cena za odszukanie numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości lub po numerze działki to 30 zł. Usługę opłaca się dopiero po ustaleniu numeru księgi wieczystej.