Gliwice GL1G

VIII Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Wieczorka 10a
44 - 100 Gliwice
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7.30 - 18.00,
- wtorek - piątek: 7.30 - 15.30.

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gliwicach zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych zgodnie z właściwością terytorialną oraz:

wydaje zaświadczenia, wyciągi i odpisy z ksiąg wieczystych,

  • wydaje odpisy z ksiąg dawnych i zbiorów dokumentów,

  • wydaje odpisy dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych i zbiorów dokumentów,

  • wydaje wypisy aktów notarialnych,

  • wydaje kserokopie dokumentów.

 

Księgi wieczyste prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Gliwicach posiadają numer rozpoczynający się od kodu GL1G. Można je przeglądać w siedzibie sądu, w wyznaczonych godzinach lub online, korzystając z naszej bezpłatnej przeglądarki ksiąg wieczystych (Pobierz księgę) lub na stronie ekw.ms.gov.pl.

Aby przeglądać treść księgi wieczystej należy znać jej numer.

Jeśli chcesz ustalić kw po adresie nieruchomości lub po numerze działki, możesz skorzystać z naszej usługi. Jej koszt to tylko 30 zł.