Gdańsk Północ GD1G

III Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Piekarnicza 10
80 - 126 Gdańsk

Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7:30 - 18:00,
- wtorek - piątek 7:30 - 15:30.

Wydział Wieczystoksięgowy w Gdańsku zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych zgodnie z właściwością terytorialną oraz rozpoznawaniem spraw z zakresu:

- wpisu własności,

- wpisu użytkowania wieczystego,

- wpisu ograniczonego prawa rzeczowego,

- wpisu hipoteki,

- wpisu dożywocia,

  • wpisu ostrzeżenia.

Tutaj wydawane są również:

  • odpis, wypisy i zaświadczenia z kw,

  • odpisy z ksiąg dawnych i zbiorów dokumentów,

  • odpisy dokumentów z akt ksiąg wieczystych,

  • wypisy aktów notarialnych,

  • kserokopie dokumentów z akt ksiąg wieczystych.

 

Księgi wieczyste prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Gdańsku posiadają numer rozpoczynający się od kodu GD1G. Można je przeglądać w siedzibie sądu, w wyznaczonych godzinach lub online, korzystając z naszej bezpłatnej przeglądarki ksiąg wieczystych (Pobierz księgę) lub na stronie ekw.ms.gov.pl.

Aby przeglądać treść księgi wieczystej należy posiadać jej numer. Numer ten można ustalić na naszej stronie skaner.com. Zajmujemy się ustalaniem kw po aresie oraz po numerze działki. Usługa ta jest płatna.