Działdowo EL1E

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Jagiełły 31
13 - 200 Działdowo
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7.15 - 18.00,
- wtorek - piątek: 7.15 - 15.15.

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych w Działdowie rozpoznaje wnioski o założenie księgi wieczystej, oraz o wpisy do księgi wieczystej. Wydział zajmuje się również:

Wydział zajmuje się:

- wydawaniem odpisów, wyciągów, zaświadczeń z ksiąg wieczystych,

- wydawaniem odpisów z ksiąg dawnych i ze zbiorów dokumentów,

- wydawaniem odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych i zbiorów dokumentów,

- wydawaniem wypisów aktów notarialnych, których oryginały zostały przekazane przez notariuszy,

- wydawaniem kserokopii dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych, zbiorów dokumentów oraz kserokopii aktów notarialnych przekazanych przez notariuszy.

 

Księgi wieczyste prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Działdowie posiadają numer rozpoczynający się od kodu EL1E. Można je przeglądać w siedzibie sądu, w wyznaczonych godzinach lub online, korzystając z naszej bezpłatnej przeglądarki ksiąg wieczystych (Pobierz księgę) lub na stronie ekw.ms.gov.pl.

Aby przeglądać treść księgi wieczystej należy posiadać jej numer.

Jeśli nie posiadasz numeru księgi wieczystej możesz nam zlecić jego ustalenie. Zarówno ustalenie księgi wieczystej po adresie nieruchomości, jak i kw po numerze działki kosztuje 30 zł.