Częstochowa CZ1C

IX Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Dąbrowskiego 23/35
42 - 202 Częstochowa
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7.45 - 18.00,
- wtorek - piątek: 7.45 - 15.15.

 

 

Wydział Wieczystoksięgowy w Częstochowie zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych zgodnie z właściwością terytorialną oraz rozpoznawaniem spraw z zakresu:

- wpisu własności,

- wpisu użytkowania wieczystego,

- wpisu ograniczonego prawa rzeczowego,

- wpisu hipoteki,

- wpisu dożywocia,wpisu ostrzeżenia.

Ponadto wydaje odpisy i kserokopie aktów notarialnych, odpisy z ksiąg dawnych i zbiorów dokumentów, jak również wydawaniem odpisów, zaświadczeń i wypisów z ksiąg wieczystych.

Wydział Ksiąg wieczystych w Częstochowie posiada kod CZ1C, co oznacza, że numer elektronicznej księgi wieczystej dla nieruchomości położonych we właściwości terytorialnej tego sądu, będzie rozpoczynał się właśnie od CZ1C.

Elektroniczne księgi wieczyste można przeglądać za darmo na stronie ekw.ms.gov.pl lub na naszej stronie w zakładce Pobierz księgę. By to jednak zrobić, należy posiadać numer elektronicznej księgi wieczystej. Jeśli go nie masz – możesz skorzystać z naszej wyszukiwarki. Ustalamy kw po adresie nieruchomości i numerze działki. Usługa ta kosztuje 30 zł.