Cieszyn BB1C

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Garncarska 8
43-400 Cieszyn

Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8.00 - 13.00
- wtorek - piątek: 8.00-14.00

 

Wydział Ksiąg Wieczystych w Cieszynie prowadzi księgi wieczyste nieruchomości położonych w obrębie właściwości miejscowej sądu oraz rozpoznaje wnioski  o założenie lub zamknięcie księgi wieczyste, jak również o:

  • wpis hipoteki do księgi wieczystej,
  • wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej,
  • wpis dożywocia do księgi wieczystej,
  • wpis ograniczonego prawa rzeczowego do księgi wieczystej,
  • wpis użytkowania wieczystego do księgi wieczystej.

 

Księgi wieczyste prowadzone przez Wydział w Cieszynie posiadają kod rozpoczynający się od BB1C. Ich treść można przeglądać  bezpłatnie w siedzibie wydziału, jak również online za pośrednictwem naszej strony (Pobierz księgę) lub strony Ministerstwa Sprawiedliwości (ekw.ms.gov.pl).

Aby sprawdzić treść księgi należy posiadać jej numer.  Jeśli go nie posiadasz, możesz spróbować go ustalić za pośrednictwem nasze strony. Usługa ustalenia numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości oraz po numerze działki jest płatna.