Braniewo EL1D

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Sądowa 1
14 - 500 Braniewo
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7.15 - 18.00,
- wtorek - piątek: 7.15 - 15.15.

 

Wydział Wieczystoksięgowy w Braniewie zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych zgodnie z właściwością terytorialną oraz rozpoznawaniem spraw m.in. z zakresu:

  • wpis do księgi wieczystej,
  • założenie ksiąg wieczystych,
  • wydawaniem odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych, zaświadczeń z ksiąg wieczystych,
  • wydawaniem kserokopii dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych, zbiorów dokumentów oraz kserokopii aktów notarialnych przekazanych przez notariuszy.

 

Treść ksiąg wieczystych można przeglądać online, korzystając z naszej bezpłatnej przeglądarki ksiąg wieczystych (Pobierz księgę) lub na stronie ekw.ms.gov.pl. Aby przeglądać treść księgi wieczystej należy posiadać jej numer. 

Ustalenie numeru księgi wieczystej możesz także zlecić nam. Oferujemy księgi wieczyste po adresie nieruchomości oraz po numerze działki. Usługa ta kosztuje 30 zł.