Bielsk Podlaski BI1P

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Mickiewicza 53
17-100 Bielsk Podlaski
Godziny urzędowania sądu:
- poniedziałek: 7.45 – 18.00,
- wtorek - piątek: 7.45 - 15.15

 

Wydział Ksiąg Wieczystych w Bielsku Podlaskim rozpoznaje wnioski z zakresu założenia lub zamknięcia księgi wieczystej, jak również wniosku o wpis praw osobistych, roszczeń, ograniczonych praw rzeczowych czy użytkowania wieczystego. Tutaj także można składać wnioski o wydanie odpisów aktów notarialnych, których oryginały dostarczyli notariusze.

 

Treść ksiąg wieczystych można przeglądać w wydziale, po uprzednim umówieniu się przez BOK lub przez internet na naszej stronie (Pobierz księgę) oraz na stronie ekw.ms.gov.pl. By móc jednak to zrobić należy posiadać numer elektronicznej księgi wieczystej, wraz z kodem sądu (e tym przypadku BI1P) oraz cyfrę kontrolną. 

Jeśli nie posiadasz numeru elektronicznej księgi wieczystej możesz zlecić nam jego ustalenie na podstawie adresu lub numer działki. Koszt tej usługi to 30 zł.