Białystok BI1B

IX Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Godziny urzędowania:
- poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30.

Wydział ksiąg wieczystych w Białymstoku rozpoznaje wnioski o założenie lub zamknięcie księgi wieczystej jak również rozpoznaje sprawy z zakresu:

  • wpisu hipoteki,
  • wpisu ostrzeżenia,
  • wpisu dożywocia,
  • wpisu użytkowania wieczystego,
  • wpis ograniczonego prawa rzeczowego.

Księgi wieczyste prowadzone przez Wydział wieczystoksięgowy w Białymstoku mają numer rozpoczynający się o kodu BI1B. Ich treść można bezpłatnie przeglądać na naszej stronie (Pobierz księgę) lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, o ile poosiadasz pełny numer elektronicznej księgi wieczystej. Jeśli nie jesteś w posiadaniu numeru KW, możesz nam zlecić jego ustalenie na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki. Zarówno ustalanie kw po adresie, jak i po identyfikatorze działki jest płatne.