Bydgoszcz BY1C

X Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Toruńska 64a
85-023 Bydgoszcz

Godziny urzędowania:
- poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30.

 

Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy prowadzi księgi wieczyste oraz rozpoznaje sprawy z zakresu założenia, zamknięcia i wpisu do księgi wieczystej, w tym:

  • wpisu hipoteki,
  • wpisu dożywocia,
  • wpisu ostrzeżenia,
  • wpisu własności,
  • wpisu ograniczonego prawa rzeczowego.

 

Elektroniczne księgi wieczyste prowadzone przez ten wydział można przeglądać online, za darmo, na stronie ekw.ms.gov.pl lub na naszej stronie: Pobierz księgę wieczystą. W obydwu przypadkach należy jednak posiadać numer księgi, który składa się z kodu wydziału wieczystoksięgowego (BY1C dla Bydgoszczy), numer księgi wieczystej oraz cyfry kontrolnej.

Jeśli nie posiadasz numeru elektronicznej kw, możesz go ustalić na podstawie numeru działki lub adresu nieruchomości. Cena za numer księgi wieczystej po adresie, jak i po numerze działki to 30 zł.