Dodano dnia: 2021-09-28

udział 1/2 część w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1439/34 o pow. 0,0522 ha, przeznaczoną pod zabudowę

Jasna, 43-410, Kończyce Małe, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-11-04
Sygnatura: KM 1940/16
Obszar działki: 0,0522 ha
Cena wywołania: 11 000 zł
Cena oszacowania: 16 500 zł
Wadium: 1 650 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek
Kancelaria Komornicza w Cieszynie
ul. Bobrecka 1, 43-400 Cieszyn
tel.: (0-33) 85-12-129; (0-33) 85-10-997; fax: (0-33) 85-10-324
e-mail:  cieszyn2@komornik.pl    www.komornik-cieszyn.pl

 

Sygnatura: KM 1940/16OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek podaje do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 04-11-2021 o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 sala 70 odbędzie się

 

druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako:

 

udział 1/2 część w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1439/34 o pow. 0,0522 ha, przeznaczoną pod zabudowę

położonej pod adresem 43-410 Kończyce Małe Zebrzydowice ul.Staffadla której Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1C/xxxxxxxx/0.
Suma oszacowania - 16 500,00 zł,

Cena wywołania - 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 000,00 ,

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 650,00 zł. zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w porozumieniu z dłużnikiem oraz przeglądać operat szacunkowy w kancelarii komornika.

Bliższe informacje o licytowanej nieruchomości można znaleźć na stronie internetowej komornika - www.komornik-cieszyn.pl w zakładce "licytacje".

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Komornik Sądowy

Jacek Jarek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Bytom, ul. Stefana Żeromskiego 25 (śląskie)

ul. Stefana Żeromskiego 25, 41-902, Bytom, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2021-12-03
Cena wywołania: 743 250 zł
Cena oszacowania: 991 000 zł

Lokal użytkowy

ul. Józefa Piłsudskiego 50/7, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2021-11-19
Cena wywołania: 63 600 zł
Cena oszacowania: 95 400 zł

Grunt w miejscowości Brzeziny-Kolonia, Rzeczna (śląskie). Działki numer: 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/1, 345/2

Rzeczna, 42-263, Brzeziny-Kolonia, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2021-11-23
Cena wywołania: 221 625 zł
Cena oszacowania: 295 500 zł