Ogłoszenia nieruchomości: 1 726

Dwie działki zabudowane budynkiem mieszkalnym oraz budy...

Różańsko 4, 74-311, Różańsko, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 2,4560 ha
Cena: 288 375 zł

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym...

ul. Piaskowa 15, 44-293, Szczerbice, (woj. śląskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,1218 ha
Cena: 103 575 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym

ul. Ślusarska 9, 53-207, Wrocław, (woj. dolnośląskie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0432 ha
Cena: 735 109 zł

Grunt rolny

Strzyżew Parcele, 05-08, Kampinos, (woj. mazowieckie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 36000 m2
Cena: 192 000 zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Jejkowice, 44-290, Jejkowice, (woj. śląskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,7202 ha
Cena: 37 725 zł

Ogródek działkowy

Golenice, 74-312, Golenice, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0539 ha
Cena: 1 467 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym...

Trzcinna 86, 74-304, Trzcinna, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0600 ha
Cena: 123 600 zł

Lokal mieszkalny na ulicy Partynickiej

ul. Partynicka 7D/5A, 53-031, Wrocław, ul. Partynicka 7d/5a,, (woj. dolnośląskie)
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 59,9900 m2
Cena: 269 250 zł

Garaż

ul. Dobra 5/G2, 08-400, Garwolin, (woj. mazowieckie)
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 30 m2
Cena: 13 560 zł

Grunt niezabudowany

ul. Jeziorna, 05-092, Łomianki Dolne, (woj. mazowieckie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,4804 ha
Cena: 49 500 zł

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym

ul. Południowa 61, 83-200, Starogard Gdański, (woj. pomorskie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0499 ha
Cena: 251 335 zł

Dom wraz z zabudową gospodarczą

Pustynia 131B, 39-200, Pustynia, (woj. podkarpackie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0922 ha
Cena: 227 100 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana

ul. Stefana Starzyńskiego 38, 39-200, Dębica, (woj. podkarpackie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0459 ha
Cena: 366 000 zł

Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym

ul. ks. Władysława Roboty, 44-186, Gierałtowice, (woj. śląskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 1131 m2
Cena: 93 450 zł

Udziały w nieruchomości gruntowej niezabudowanej

ul. ks. Władysława Roboty, 44-186, Gierałtowice, (woj. śląskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 289 m2
Cena: 12 113 zł

Nieruchomość zabudowana

ul. Wyzwolenia 61, 44-200, Rybnik, (woj. śląskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0420 ha
Cena: 624 000 zł

Niezabudowana działka gruntu pod inwestycje

ul. Podgórna, 62-00, Biskupice, (woj. wielkopolskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,5043 ha
Cena: 220 667 zł

Działka gruntu niezabudowana

Racławice, 38-340, Racławice, (woj. małopolskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,59 ha
Cena: 13 875 zł

Udział we współwłasności nieruchomości

ul. Poznańska 4B, 62-010, Pobiedziska, (woj. wielkopolskie)
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0208 ha
Cena: 64 900 zł

Dwie niezabudowane działki

Grzepnica, 72-003, Grzepnica, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,1038 ha
Cena: 71 925 zł

Niezabudowana nieruchomość gruntowa

II licytacja nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia Licytacja komornicza
Kategoria Grunty
Adres nieruchomości ul. Żuławska 54, 82-100, Orłowo, (woj. pomorskie)
Cena wywołania 6 847 zł
Cena oszacowania 10 270 zł
Obszar działki 0,0973 ha
Data licytacji 22-04-2021
Komornik Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki Kancelaria Komornicza nr IV w Malborku

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Lista ksiąg wieczystych objętych licytacją komorniczą
1
GD2M/00056719/6
Działki objęte licytacją
1
221002_5.0011.104/4
104/4
2
221002_5.0011.104/6
104/6
3
221002_5.0011.105/1
105/1

Pełna treść ogłoszenia nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Malborku

Tadeusz Święcicki

Kancelaria Komornicza, Aleja Wojska Polskiego 501, Malbork, 82-200 Malbork

tel. 552726964 / fax. 552726964

Sygnatura: Km 2652/14

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Malborku z siedzibą przy Poczty Gdańskiej 19, 82-200 Malbork, pokój 15, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: **** ******** położonej przy ,Orłowo, 82-100 Nowy Dwór Gdański, dla której Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2M/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w ms. Orłowo, 82-100 Nowy Dwór Gdański, składająca się z trzech działek ewidencyjnych o nr 104/4, 104/6 i 105/1 o powierzchni odpowiednio 130 m2, 535 m2 i 308 m2. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 973 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2M/xxxxxxxx/6. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowym działkom przypisano jako funkcję podstawową - tereny rolne szczególnie chronione T3. Bonitacja działek jest średniodobra, stanowią je pastwiska trwałe II klasy ( PsII - 0.0972 ha) oraz grunty pod rowami ( W-PsII- 0.0001 ha). Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej i jest częściowo ogrodzona. Jest wykorzystywana przez właścicieli sąsiedniej nieruchomości i jest na niej zorganizowany trawnik. Przy granicy działek porasta zieleń wysoka.

Suma oszacowania wynosi 10 270,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6 846,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 027,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS W MALBORKU 22 8303 0006 0000 0004 8103 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Malborku mieszczącym się pod adresem: Poczty Gdańskiej 19, Malbork, 82-200 Malbork.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tadeusz Święcicki