Dodano dnia: 2021-09-30

Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno- usługowym

ul. Sosnowa 5, 19-500, Gołdap, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-11-05
Sygnatura: Km 262/14
Obszar działki: 0,0260 ha
Cena wywołania: 169 500 zł
Cena oszacowania: 226 000 zł
Wadium: 22 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olecku

Dariusz Jankowski

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 24, Olecko, 19-400 Olecko

tel. 875202737 / fax. 875202737

Sygnatura: Km 262/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski Kancelaria Komornicza nr I w Olecku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-11-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku z siedzibą przy Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy ul. Sosnowa 5 i Wierzbowa , 19-500 Gołdap, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C /00001105/4 i /00000525/7.
Opis nieruchomości:
- nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem produkcyjno-usługowym o powierzchni 590,75m2 , położonej w Gołdapi przy ul. Sosnowej 5 i Wierzbowej, stanowiącej wspólność ustawową majątkową małżeńską Tomasza Mariusza Ostrowskiego i Katarzyny Ostrowskiej składającej się działek o numerach geodezyjnych: -135/2 o powierzchni 0,0260 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1C/xxxxxxxx/7; -1625 o powierzchni 1039m2, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW OL1C/xxxxxxxx/4. Inne szczegóły istotne dla nieruchomości: Dla obszaru na którym leżą nieruchomości nie ma planu miejscowego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołdap, obszar leży w Strefie I - miejskiej, podstrefie opisanej jako wielofunkcyjny ośrodek rozwoju o skali lokalnej, w tym w szczególności obszar koncentracji usług administracyjnych, oświatowych, zdrowotnych, kulturalnych i innych. Na konturze wielofunkcyjnego rozwoju o niskiej intensywności, ponadto: nieruchomość składa się z działek 135/2 z adresem przy ul. Sosnowej i działki 1625 z adresem przy ul. Wierzbowej; teren uzbrojony w sieci: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, działki zabudowane budynkiem usługowo-produkcyjnym; Budynek usługowo-produkcyjny budynek parterowy o różnych wysokościach, murowany, kryty blachą, częściowo podpiwniczony, bez poddasza pow. zabudowy 723,45m2 (w tym wiata 68,45m2), pow. użytkowa 590,75m2 (w tym na działce nr 1625: 348m2; w tym wiata: 67,19 m2) rok budowy 1975-2009 budynek wyposażony w instalację elektryczną - oświetleniowa i siła, wodno-kanalizacyjną, C.O. i C.W.U., wentylacja grawitacyjna, odciągi trocin i wiórów funkcja - ciąg produkcyjny obróbki drewna i montażu, ciąg produkcyjny obróbki metali i montażu, garaże, zaplecze socjalne, kantor fundamenty budynku żelbetowe i betonowe; ściany murowane z cegły i gazobetonu, stropodachy drewniane, dachy kryte blachą, stropy podwieszone ocieplane komin z cegły ceramicznej tynki cementowo wapienne, gładkie, glazura na ścianach w pomieszczeniach socjalnych. wiata - słupy drewniane, dach kryty płytami przezroczystymi w części południowej budynku ślady po przeciekach dachu ogólny stan teczniczny średni

Suma oszacowania wynosi 226 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 169 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 600,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
03.11.2021 09:00 - 09:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 66 20300045 1110 0000 0402 4320.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Dariusz Jankowski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gołdap, Armii Krajowej 38/2 (warmińsko-mazurskie)

Armii Krajowej 38/2, 19-500, Gołdap, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2021-11-05
Cena wywołania: 108 750 zł
Cena oszacowania: 145 000 zł