Ogłoszenia nieruchomości: 1 726

Dwie działki zabudowane budynkiem mieszkalnym oraz budy...

Różańsko 4, 74-311, Różańsko, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 2,4560 ha
Cena: 288 375 zł

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym...

ul. Piaskowa 15, 44-293, Szczerbice, (woj. śląskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,1218 ha
Cena: 103 575 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym

ul. Ślusarska 9, 53-207, Wrocław, (woj. dolnośląskie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0432 ha
Cena: 735 109 zł

Grunt rolny

Strzyżew Parcele, 05-08, Kampinos, (woj. mazowieckie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 36000 m2
Cena: 192 000 zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Jejkowice, 44-290, Jejkowice, (woj. śląskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,7202 ha
Cena: 37 725 zł

Ogródek działkowy

Golenice, 74-312, Golenice, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0539 ha
Cena: 1 467 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym...

Trzcinna 86, 74-304, Trzcinna, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0600 ha
Cena: 123 600 zł

Lokal mieszkalny na ulicy Partynickiej

ul. Partynicka 7D/5A, 53-031, Wrocław, ul. Partynicka 7d/5a,, (woj. dolnośląskie)
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 59,9900 m2
Cena: 269 250 zł

Garaż

ul. Dobra 5/G2, 08-400, Garwolin, (woj. mazowieckie)
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 30 m2
Cena: 13 560 zł

Grunt niezabudowany

ul. Jeziorna, 05-092, Łomianki Dolne, (woj. mazowieckie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,4804 ha
Cena: 49 500 zł

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym

ul. Południowa 61, 83-200, Starogard Gdański, (woj. pomorskie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0499 ha
Cena: 251 335 zł

Dom wraz z zabudową gospodarczą

Pustynia 131B, 39-200, Pustynia, (woj. podkarpackie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0922 ha
Cena: 227 100 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana

ul. Stefana Starzyńskiego 38, 39-200, Dębica, (woj. podkarpackie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0459 ha
Cena: 366 000 zł

Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym

ul. ks. Władysława Roboty, 44-186, Gierałtowice, (woj. śląskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 1131 m2
Cena: 93 450 zł

Udziały w nieruchomości gruntowej niezabudowanej

ul. ks. Władysława Roboty, 44-186, Gierałtowice, (woj. śląskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 289 m2
Cena: 12 113 zł

Nieruchomość zabudowana

ul. Wyzwolenia 61, 44-200, Rybnik, (woj. śląskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0420 ha
Cena: 624 000 zł

Niezabudowana działka gruntu pod inwestycje

ul. Podgórna, 62-00, Biskupice, (woj. wielkopolskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,5043 ha
Cena: 220 667 zł

Działka gruntu niezabudowana

Racławice, 38-340, Racławice, (woj. małopolskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,59 ha
Cena: 13 875 zł

Udział we współwłasności nieruchomości

ul. Poznańska 4B, 62-010, Pobiedziska, (woj. wielkopolskie)
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0208 ha
Cena: 64 900 zł

Dwie niezabudowane działki

Grzepnica, 72-003, Grzepnica, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,1038 ha
Cena: 71 925 zł

Nieruchomość zabudowana budynkiem o funkcji mieszkalno-handlowej

II licytacja nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia Licytacja komornicza
Kategoria Nieruchomość
Adres nieruchomości ul. Warszawska 56, 08-500, Ryki, (woj. lubelskie)
Cena wywołania 1 558 667 zł
Cena oszacowania 2 338 000 zł
Obszar działki 0,2275 ha
Data licytacji 14-05-2021
Komornik Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak Kancelaria Komornicza nr II w Rykach

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Lista ksiąg wieczystych objętych licytacją komorniczą
1
LU1Y/00004325/3
Działki objęte licytacją
1
061604_4.0001.4023
4023

Pełna treść ogłoszenia nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak (tel. 81 865 16 13) na podstawie art. 953 kpc i art 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 maja 2021r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rykach mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 15 08-500 Ryki w sali nr III, odbędzie się 
druga licytacja
prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 4023 o powierzchni 0,2275 ha położonej w Rykach przy ulicy Warszawskiej 56 zabudowanej murowanym dwukondygnacyjnym z użytkowym poddaszem w całości podpiwniczonym budynkiem o funkcji mieszkalno-handlowej o łącznej powierzchni użytkowej 1206,10 m2 z czego powierzchnia użytkowa części mieszkalnej wynosi 255,98 m2 a powierzchnia użytkowa części handlowej wynosi 950,12 m2, dla której to nieruchomości  Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1Y/xxxxxxxx/3.


Suma oszacowania wynosi 2.338.000,00 zł netto plus podatek VAT w wysokości 23%, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.558.666,67zł netto plus podatek VAT w wysokości 23%.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania w/w nieruchomości tj. kwotę 233.800,00zł netto plus podatek VAT w wysokości 23% najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: PKO BP SA 1 Oddział Lublin 18 10203147 0000 8102 0063 4642 (rękojmia wpłacona na konto komornika ma wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem, operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się w aktach egzekucyjnych złożonych w Sądzie Rejonowym w Rykach I Wydział Cywilny.  
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 106c punkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.)  faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.