Dodano dnia: 2023-08-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Zdzieszulice Dolne, Zdzieszulice Dolne (łódzkie)

Zdzieszulice Dolne, 97-400, Zdzieszulice Dolne, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-12
Sygnatura: Km 1763/19
Cena wywołania: 60 525 zł
Cena oszacowania: 80 700 zł
Wadium: 8 070 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Bełchatowie

Mariola Szczęsna

Kancelaria Komornicza, Kancelaria nr V,  ul. Czyżewskiego 1,   97-400 Bełchatów

tel. 662192097 / fax. 446324444

Sygnatura: Km 1763/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Mariola Szczęsna podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1763/19 w dniu: 12.09.2023 o godzinie: 09:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- ułamkowej części nieruchomości położonej przy   Obr.40,22,Zdzieszulice Dolne,  97-400 Bełchatów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bełchatowie  (adres: ul.  Okrzei 4, Bełchatów, 97-400 Bełchatów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/xxxxxxxx/6/.

Opis nieruchomości:
1/3 części udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej pod adresem: Zdzieszulice Dolne, gm. Bełchatów, obręb 40 ( obejmuje działki nr 139,140,274 ) oraz w Bełchatowie, gm. Bełchatów, obręb 22 ( obejmuje działki nr 355 ), dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/xxxxxxxx/6. Suma oszacowania całości 1/3 części udziału w nieruchomości wynosi 80 700,00 zł, Działka nr 140 - jest zabudowana domem mieszkalno-gospodarczym - 1/3 części udziału oszacowana 44.300,00zł., kwota wywołania 33 225,00zł., Działka nr 274 - 1/3 części udziału oszacowana 33 000,00zł., kwota wywołania 24 750,00zł., Działka nr 139 - 1/3 części udziału oszacowana 1 300,00zł., kwota wywołania 975,00zł., Działka nr 355 - 1/3 części udziału oszacowana 2 100,00zł.,. kwota wywołania 1 575,00zł.,

 

Suma oszacowania wynosi 80 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 525,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 8 070,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1050 1461 1000 0090 3029 0507 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  19.09.2023 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Mariola Szczęsna

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Łódź, Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 16F/G8 (łódzkie)

Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 16F/G8, 90-365, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-10-24
Cena wywołania: 15 750 zł
Cena oszacowania: 21 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Marysińska 90B/50 (łódzkie)

Marysińska 90B/50, 91-852, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-18
Cena wywołania: 297 750 zł
Cena oszacowania: 397 000 zł

Grunt w miejscowości Krępa, Krępa (łódzkie). Działka numer: 57/6

Krępa, 97-565, Krępa, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-05
e-licytacja
Cena wywołania: 150 000 zł
Cena oszacowania: 200 000 zł