Dodano dnia: 2023-08-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Zawiercie, Żniwna (śląskie)

Żniwna, 42-431, Zawiercie, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-12
Sygnatura: Km 1858/19
Cena wywołania: 288 708 zł
Cena oszacowania: 384 945 zł
Wadium: 38 495 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu

Dawid Wnuk

Kancelaria Komornicza, 42-400 Zawiercie ul. Topolowa 16

tel. 32 672-96-83

Sygnatura: Km 1858/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1Z/xxxxxxxx/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2024r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 4 w sali nr 8 odbędzie się pierwsza licytacja 6/12 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym położonej w Zawierciu przy ulicy Żniwnej nr 11, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 384 945,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 708,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 494,50 zł. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawida Wnuka: ING Bank Śląski S.A. 48 1050 1142 1000 0090 3100 7124 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, podając w tytule wpłaty: "Rękojmia Km 1858/19, I Co 290/22".
Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu/Komornika w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w  Sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk informuje, że na nabywcy może spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych.
                                                                                                                                                                Komornik Sądowy Dawid Wnuk

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Zawiercie, Zbożowa (śląskie). Działki numer: 2710/3, 2714/1

Zbożowa, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-09-27
Cena wywołania: 97 400 zł
Cena oszacowania: 146 100 zł

Nieruchomość w miejscowości Zawiercie, Pszczelne Łąki (śląskie)

Pszczelne Łąki, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-09-03
e-licytacja
Cena wywołania: 532 000 zł
Cena oszacowania: 798 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Zawiercie, Emila Zegadłowicza 10/23 (śląskie)

Emila Zegadłowicza 10/23, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-09-13
Cena wywołania: 86 595 zł
Cena oszacowania: 115 460 zł