Dodano dnia: 2023-04-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Żarowo, Kwarcowa 20 (zachodniopomorskie)

Kwarcowa 20, 73-110, Żarowo, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-07-06
Obszar działki: 0,1243 ha
Cena wywołania: 450 000 zł
Cena oszacowania: 600 000 zł
Wadium: 60 000 zł

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SZ1T/xxxxxxxx/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Michał Sikorski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2023r. o godz.08:30 w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy ul. Okrzei 8, w sali nr 222


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  gruntowej zabudowanej 

położonej w miejscowości Żarowo, przy ul. Kwarcowej 20, nr działki 395/1, o pow. 0,1243 ha, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/xxxxxxxx/0, stanowiącej własność dłużnika **************
Powierzchnia użytkowa nieruchomości budynkowej wynosi 179,44 m.kw. Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej posiada dwie kondygnację. Na pierwszej kondygnacji znajduje się gabinet, salon, aneks kuchenny, łazienka, korytarz, kotłownia oraz garaż. Na drugiej kondygnacji znajdują się cztery pokoje, w tym jeden z garderobą oraz łazienka z wc.

Nieruchomość nie jest zamieszkała.
Suma oszacowania wynosi 600 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    450 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A. 12 10902806 0000 0001 1123 5980 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie oraz na tydzień przed przeglądać w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy ul. Okrzei 8 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  
 Komornik Sądowy 
Michał Sikorski

   

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Nowe Ludzicko, Nowe Ludzicko (zachodniopomorskie). Działka numer: 19/5

Nowe Ludzicko, 78-320, Nowe Ludzicko, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-21
Cena wywołania: 504 933 zł
Cena oszacowania: 757 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Karsko, Karsko 18/4 (zachodniopomorskie)

Karsko 18/4, 73-115, Karsko, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-04
Cena wywołania: 55 500 zł
Cena oszacowania: 74 000 zł

Grunt w miejscowości Stary Klukom, Stary Klukom (zachodniopomorskie). Działka numer: 277/10

Stary Klukom, 73-200, Stary Klukom, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-05-23
Cena wywołania: 21 375 zł
Cena oszacowania: 28 500 zł