Dodano dnia: 2023-01-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Wybudowanie Michałowo, Działkowa 27 (kujawsko-pomorskie)

Działkowa 27, 87-300, Wybudowanie Michałowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-03-15
Sygnatura: Km 1020/21
Powierzchnia: 65 m2
Obszar działki: 3360 m2
Cena wywołania: 243 750 zł
Cena oszacowania: 325 000 zł
Wadium: 32 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy

Jarosław Gardocki

Kancelaria Komornicza, ul. św. Jakuba 16, Brodnica,  87-300 Brodnica

tel. 564954961 / fax. 564982362

Sygnatura: Km 1020/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jarosław Gardocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą przy ul. Sądowa 5, 87-300 Brodnica,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************* położonej przy Działkowa 27,Wybudowanie Michałowo,  87-300 Brodnica, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sądowa 5, Brodnica, 87-300 Brodnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1B/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, która stanowi działkę nr 2026/24, zabudowana budynkiem mieszkalnym. Jest to budynek zaadaptowany na mieszkalny, murowany, parterowy, całkowicie podpiwniczony z garażem w bryle budynku. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 65m2, użytkowa 51,40 m2. Rok budowy 2003, adaptacja 2005. Dostęp do drogi publicznej bezpośredni.

Suma oszacowania wynosi 325 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 500,00 zł. najpoźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: BS Brodnica: 12 9484 1150 0010 1332 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać operat szacunkowy w kancelarii komornika w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Art. 1002 kpc: Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.

Komornik Sądowy

Jarosław Gardocki

 Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Janikowo, Zygmunta Wilkońskiego 15/3 (kujawsko-pomorskie)

Zygmunta Wilkońskiego 15/3, 88-160, Janikowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-21
Cena wywołania: 87 000 zł
Cena oszacowania: 116 000 zł

Grunt w miejscowości Wielkie Radowiska, Wielkie Radowiska (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 266/4

Wielkie Radowiska, 87-200, Wielkie Radowiska, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-09
Cena wywołania: 165 750 zł
Cena oszacowania: 221 000 zł

Dom w miejscowości Toruń, Agrestowa 16 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 585

Agrestowa 16, 87-100, Toruń, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-21
Cena wywołania: 66 375 zł
Cena oszacowania: 88 500 zł