Dodano dnia: 2022-10-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Wołowno, Wołowno (warmińsko-mazurskie)

Wołowno, 11-042, Wołowno, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-23
Sygnatura: Km 671/14
Obszar działki: 2,9872 ha
Cena wywołania: 445 575 zł
Cena oszacowania: 594 100 zł
Wadium: 59 410 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Jacek Bohdanowicz

Kancelaria Komornicza, B. Linki 3 na 4,  Olsztyn,   10-534 Olsztyn

tel. 895272662 896789701 895330024 / fax. 895272662

Sygnatura: Km 671/14

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Olsztynie Jacek Bohdanowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-11-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy Dąbrowszczaków 44, 10-001 Olsztyn, pokój 215,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ********* położonej przy  Wołowno - obręb 21 -/-, 11-042 Jonkowo , dla której  Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44/-, Olsztyn, 10-543 Olsztyn)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 174/12 o powierzchni 2,9872 ha zabudowana czteroma budynkami inwentarskimi - kurnikami o powierzchni 760,00 m2 każdy, budynkiem warsztatowym z częścią socjalną o powierzchni 301,30 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni 12,90 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni 205,40 m2 oraz drewnianą stodołą o powierzchni 298,20 m2 i ruinami budynku gospodarczego.

Suma oszacowania wynosi 594 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 445 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 410,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA 94 2490 0005 0000 4530 7641 4505.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-001  Olsztyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jacek Bohdanowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Olsztyn, Franciszka Barcza 14/39 (warmińsko-mazurskie)

Franciszka Barcza 14/39, 10-686, Olsztyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 30 675 zł
Cena oszacowania: 40 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Olsztyn, Leonarda Turkowskiego 11/19 (warmińsko-mazurskie)

Leonarda Turkowskiego 11/19, 10-689, Olsztyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 38 874 zł
Cena oszacowania: 51 833 zł

Nieruchomość w miejscowości Ruszkowo, Ruszkowo 85 (warmińsko-mazurskie)

Ruszkowo 85, 13-200, Ruszkowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 52 275 zł
Cena oszacowania: 69 700 zł