Dodano dnia: 2022-12-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Wołomin, Kolonia Gródek 6A (mazowieckie)

Kolonia Gródek 6A, 05-200, Wołomin, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: Km 799/19
Obszar działki: 827 m2
Cena wywołania: 254 666 zł
Cena oszacowania: 382 000 zł
Wadium: 38 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wołominie

Paweł Bukszewicz

Kancelaria Komornicza, Warszawska 7, Wołomin, 05-200 Wołomin

tel. 22 7762103 / fax. 22 7871738

Sygnatura: Km 799/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2023 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3 A, 05-200 Wołomin, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Kolonia Gródek 6A, 05-200 Wołomin, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym stanowiąca działkę ew. nr 98 o pow. 827 m2. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy ok. 130m2, użytkowej ok. 100m2.

Suma oszacowania wynosi 382 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 254 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 200,00 zł.   

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w kasie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie - Pawła Bukszewicza  przy ul.Warszawskiej 7 w Wołominie w gotówce lub na konto komornika Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP IV O/WARSZAWA 41 1020 1042 0000 8102 0009 3013.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Paweł Bukszewicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wołomin, Moniuszki 23/15 (mazowieckie)

Moniuszki 23/15, 05-200, Wołomin, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-23
e-licytacja
Cena wywołania: 189 000 zł
Cena oszacowania: 252 000 zł