Dodano dnia: 2022-11-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Wichrów, Wichrów (łódzkie)

Wichrów, 99-100, Wichrów, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: Km 1686/21
Obszar działki: 0,52 ha
Cena wywołania: 15 225 zł
Cena oszacowania: 20 300 zł
Wadium: 2 030 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy

Mateusz Miszczak

Kancelaria Komornicza, ul. Przedrynek 8,  Łęczyca,   99-100 www.komornikleczyca.pl

tel. 242779289 / fax. 242779289

Sygnatura: Km 1686/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Łęczycy Mateusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-01-2023 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy z siedzibą przy ul. M.Konopnickiej 16, 99-100 Łęczyca,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************  położonej przy  ,Wichrów,  99-100 Łęczyca , dla której  Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca)   prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Wichrów gmina Łęczyca. Jest to działka o numerze ewidencyjnym 2102 o powierzchni 0,52ha, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomośi drogą o nawierzchni gruntowej. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczyca nieruchomość znajduję się na terenie przeznaczonym pod uprawy polowe.Działka jest użytkowana rolniczo jako łąka.

Suma oszacowania wynosi 20 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. M.Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100  Łęczyca.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mateusz Miszczak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Buczek, Bachorzyn 38 A (łódzkie)

Bachorzyn 38 A, 98-113, Buczek, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-10
Cena wywołania: 1 559 025 zł
Cena oszacowania: 2 078 700 zł

Dom w miejscowości Żdżary, Żdżary 121 (łódzkie). Działka numer: 1377

Żdżary 121, 98-430, Żdżary, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-20
Cena wywołania: 233 625 zł
Cena oszacowania: 311 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Majora Henryka Sucharskiego 4/8 (łódzkie)

Majora Henryka Sucharskiego 4/8, 91-734, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-10
Cena wywołania: 184 425 zł
Cena oszacowania: 245 900 zł