Dodano dnia: 2022-10-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Węgierska Górka, Tadeusza Kościuszki (śląskie)

Tadeusza Kościuszki, 34-350, Węgierska Górka, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-23
Obszar działki: 0.2025 ha
Cena wywołania: 951 300 zł
Cena oszacowania: 1 268 400 zł
Wadium: 126 840 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23-11-2022 r. o godz 10:00 w sali nr 46 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
Dwie nieruchomości zabudowane  halą produkcyjną z zapleczem biurowo-socjalnym i wiatą stalową, stanowiące gospodarczą i zwartą całość. Nieruchomości położone w Węgierskiej Górce przy ul. Kościuszki 32, obj.  dwoma księgami wieczystymi:
KW BB1Z/xxxxxxxx/5 składająca się z dwóch działek:
- 1022/11 o powierzchni 0.0136ha
- 1022/20 o powierzchni 0.0649ha
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0.0785ha
KW BB1Z/xxxxxxxx/2 składająca się z dwóch działek:
- 1022/9 o powierzchni 0.0876ha
- 1022/13 o powierzchni 0.0364ha
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0.1240ha
Łączna powierzchnia dwóch nieruchomości wynosi: 0.2025ha.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  1.268,400 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 951.300,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 126.840,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych .


K O M O R N I K   S Ą D O W Y


Adriana Bidzińska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, Pomorska 18/1 (śląskie)

Pomorska 18/1, 44-335, Jastrzębie-Zdrój, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-20
Cena wywołania: 97 725 zł
Cena oszacowania: 130 300 zł

Grunt w miejscowości Golasowice, Marii Dąbrowskiej (śląskie). Działki numer: 404/74, 405/74

Marii Dąbrowskiej, 43-252, Golasowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-18
Cena wywołania: 16 950 zł
Cena oszacowania: 22 600 zł

Dom w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, Ligonia 1 (śląskie). Działka numer: 2205/51

Ligonia 1, 44-335, Jastrzębie-Zdrój, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-26
Cena wywołania: 308 850 zł
Cena oszacowania: 617 700 zł