Dodano dnia: 2023-08-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Trzciniec, Trzciniec (świętokrzyskie)

Trzciniec, 28-362, Trzciniec, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-19
Sygnatura: KM 539/21
Cena wywołania: 354 393 zł
Cena oszacowania: 472 524 zł
Wadium: 47 253 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Dariusz Karyś

Kancelaria Komornicza, Głowackiego 3, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów

tel. 0413863900 / fax. 0413863900

Sygnatura: KM 539/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Dariusz Karyś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2023 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11-go Listopada 74, 28-300 Jędrzejów,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej w  ,miejscowości Trzciniec, gm. Nagłowice,  28-362 Nagłowice, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 236, 246/1, 902 o łącznej pow. 3,2355 ha, obręb ewidencyjny 0013 Trzciniec, jednostka ewidencyjna 260204_2 Nagłowice, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie. Działka 236 o pow. 2,6200 ha stanowi uzytki gruntowe-grunty orne klasy IV a, IVb, V i VI. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka położona na terenie wyposażonym w sieć energetyczną i wodociągową, Działka nr 246/1 o pow. 0,3055 stanowi użytki gruntowe-grunty rolne zabudowane. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka położona na terenie wyposażonym w sieć energetyczną i wodociągową, Działka zabudowana murowanym, parterowym bydynkiem mieszkalnym; murowanym bydynkiem stodoły, murowanym budynkiem gospodarczym i szopą drewniano-murowaną. Na nieruchomości znajduje się szambo betonowe oraz studnia wiercona. Działkę 902 o pow. 0,3100 ha stanowią grunty orne klasy IVA i IVb. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

 

Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  472 524,00 zł,

zaś cena wywołania w powyższej licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi 354 393,00 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 47 252,40 zł.


Nieruchomość składa się z następujących działek:
Działka nr 236 niezabudowana:
 - suma oszacowania tej działki wynosi 158 629,00 zł. 
 - ustalić cenę wywołania działki 236 na kwotę 118 971,75  zł. (trzy czwarte ceny oszacowania)
 - ustalić wysokość rękojmi na kwotę  15 862,90 zł.
Działka nr 246/1 zabudowana:
 - suma oszacowania tej działki wynosi 305 551,00 zł. 
 - ustalić cenę wywołania działki 246/1 na kwotę 229 163,25  zł. (trzy czwarte ceny oszacowania)
 - ustalić wysokość rękojmi na kwotę  30 555,10 zł.
Działka nr 902 niezabudowana:
 - suma oszacowania tej działki wynosi 8 344,00 zł. 
 - ustalić cenę wywołania działki 902 na kwotę 6 258,00  zł.(trzy czwarte ceny oszacowania)
 - ustalić wysokość rękojmi na kwotę  834,40 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika nr: 77 1020 2733 0000 2502 0031 8709 PKO BP S.A. albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

[0=0]W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dariusz Karyś

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kików, Piasek Mały (świętokrzyskie). Działki numer: 251, 1363

Piasek Mały, 38-131, Kików, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-29
Cena wywołania: 24 424 zł
Cena oszacowania: 54 598 zł

Grunt w miejscowości Gartatowice, Gartatowice (świętokrzyskie). Działka numer: 718/1

Gartatowice, 28-404, Gartatowice, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-22
Cena wywołania: 7 234 zł
Cena oszacowania: 9 646 zł

Mieszkanie w miejscowości Skarżysko-Kamienna, Konopnickiej 16/53 (świętokrzyskie)

Konopnickiej 16/53, 26-110, Skarżysko-Kamienna, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-13
Cena wywołania: 85 050 zł
Cena oszacowania: 113 400 zł