Dodano dnia: 2023-03-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Szamoty, Szamoty 13 (wielkopolskie)

Szamoty 13, 64-820, Szamoty, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-04-25
Sygnatura: Km 308/19
Obszar działki: 0,1029 ha
Cena wywołania: 87 333 zł
Cena oszacowania: 131 000 zł
Wadium: 13 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży

Piotr Leśniewski

Kancelaria Komornicza, Jagiellońska 3,  Chodzież,   64-800 Chodzież

tel. 67 349 31 41 / fax. 

Sygnatura: Km 308/19

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Chodzieży Piotr Leśniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-04-2023 o godz. 12:15  w budynku Sądu Rejonowego w Chodzieży z siedzibą przy Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież, pokój 4,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **********  położonej przy  ,Szamoty,  64-820 Szamocin , dla której  Sąd Rejonowy w Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Krasińskiego 10, Chodzież, 64-800 Chodzież)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1H/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 131 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 87 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 1 O. w Chodzieży 07 1090 1317 0000 0001 1884 8216.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Krasińskiego 10, Chodzież, 64-800  Chodzież.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Leśniewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Nowa Święta, Nowa Święta 4 (wielkopolskie). Działki numer: 276, 279

Nowa Święta 4, 77-415, Nowa Święta, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-10
Cena wywołania: 11 133 zł
Cena oszacowania: 325 900 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kostrzyn, Wrzesińska 3 (wielkopolskie)

Wrzesińska 3, 62-025, Kostrzyn, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-07-11
Cena wywołania: 1 657 220 zł
Cena oszacowania: 2 485 830 zł

Mieszkanie w miejscowości Ostrów Wielkopolski, Komuny Paryskiej 29A/3 (wielkopolskie)

Komuny Paryskiej 29A/3, 63-400, Ostrów Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-16
e-licytacja
Cena wywołania: 201 467 zł
Cena oszacowania: 302 200 zł