Dodano dnia: 2022-12-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Strzałków, Kolumba 6 (łódzkie)

Kolumba 6, 97-500, Strzałków, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: Km 4109/19
Obszar działki: 0,0800 ha
Cena wywołania: 94 933 zł
Cena oszacowania: 142 400 zł
Wadium: 14 240 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku

Rafał Trawiński

Kancelaria Komornicza, Metalurgii 1,  Radomsko,   97-500 Radomsko

tel. 44/680-98-35 / fax. 44/680-98-35

Sygnatura: Km 4109/19

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Radomsku Rafał Trawiński na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 25.01.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości  położonej przy  Kolumba 6,Strzałków,  97-500 Radomsko, dla której  (adres: ul.  , Radomsko, 97-500 Radomsko)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Strzałków, ul. Kolumba 6, gmina Radomsko, oznaczona działkami nr 403 i 404 obrębu Strzałków. Na nieruchomości znajduje sie murowany budynek mieszkalny o pow. 97 m2, murowany budynek gospodarczy o pow. zab. 22,50 m2, inne naniesienia o charakterze gospodarczym. Przedmiotowa nieruchomość ma pow. 800 m2. Nieruchomość posiada dostęp do sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Na działce zlokalizowane jest również szambo. Budynek charakteryzuje się dobrym stanem technicznym i niskim standardem. Dostęp do nieruchomości z lokalnej drogi asfaltowej.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  01.02.2023 o godzinie: 10.00 .

Suma oszacowania wynosi 142 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 94 933,33 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 240,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 47 1600 1462 1030 3044 2000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Rafał Trawiński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Skomlin, Wrocławska 13 (łódzkie)

Wrocławska 13, 98-346, Skomlin, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-20
Cena wywołania: 84 200 zł
Cena oszacowania: 126 300 zł

Nieruchomość w miejscowości Polesie, Polesie 61 (łódzkie)

Polesie 61, 99-420, Polesie, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-16
Cena wywołania: 63 375 zł
Cena oszacowania: 84 500 zł

Dom w miejscowości Bukowiec, Jeleniogórska 2-4 (łódzkie). Działka numer: 146/9

Jeleniogórska 2-4, 95-006, Bukowiec, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-23
Cena wywołania: 165 333 zł
Cena oszacowania: 248 000 zł