Dodano dnia: 2023-08-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Stare Żukowice, Stare Żukowice 156 (małopolskie)

Stare Żukowice 156, 33-151, Stare Żukowice, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: KM 206/19
Obszar działki: 0,2800 HA
Cena wywołania: 73 980 zł
Cena oszacowania: 98 640 zł
Wadium: 9 864 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Tarnowie

Katarzyna Molenda-Skowera

Kancelaria Komornicza, Nadbrzeżna Dolna 19,  Tarnów,   33-100 Tarnów

tel. 14639-11-15 / fax. 14 639 11 15

Sygnatura: KM 206/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Katarzyna Molenda-Skowera Kancelaria Komornicza nr VI w Tarnowie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 206/19 w dniu: 14.09.2023 o godzinie: 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- nieruchomości, której   właścicielem jest **********  położonej przy  Stare Żukowice 156,Stare Żukowice,  33-151 Lisia Góra, dla której SĄD REJONOWY TARNÓW VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.   , TARNÓW, 33-100 Tarnów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1T/xxxxxxxx/7.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej 1534 o łącznej powierzchni 0,2800 HA, zabudowanej parterowym, murowanym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 65,94 mkw. Nieruchomość położona jest na terenie miejscowości Stare Żukowice, gmina Lisia Góra.

 

Suma oszacowania wynosi 98 640,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 980,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 17:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 9 864,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 67 1240 4807 1111 0010 7327 7638 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  21.09.2023 o godzinie: 11:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Katarzyna Molenda-Skowera

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Nawojowa, Żeleźnikowa 267 (małopolskie). Działka numer: 512/2

Żeleźnikowa 267, 33-335, Nawojowa, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-09-26
Cena wywołania: 561 750 zł
Cena oszacowania: 749 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Rzyki, Rzyki (małopolskie)

Rzyki, 34-125, Rzyki, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-26
Cena wywołania: 49 425 zł
Cena oszacowania: 9 750 zł

Mieszkanie w miejscowości Nowy Sącz, Sucharskiego 11/62 (małopolskie)

Sucharskiego 11/62, 33-300, Nowy Sącz, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 152 775 zł
Cena oszacowania: 203 700 zł