Dodano dnia: 2022-11-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Solec Kujawski, Polna 2 (kujawsko-pomorskie)

Polna 2, 86-050, Solec Kujawski, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: GKm 86/20
Obszar działki: 0,0554 ha
Cena wywołania: 261 333 zł
Cena oszacowania: 392 000 zł
Wadium: 39 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Daria Cichocka

Kancelaria Komornicza, Swarzewska 32,  Bydgoszcz,   85-731 Bydgoszcz

tel. 52 524 39 55 / fax. 52 524 39 55

Sygnatura: GKm 86/20

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Bydgoszczy Daria Cichocka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-01-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Toruńska 64A/Piętro II, 85-023 Bydgoszcz, pokój 13,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************  położonej przy  ul. Polna 2, 86-050 Solec Kujawski , dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Toruńska 64 a, Bydgoszcz, 85-023 Bydgoszcz)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 392 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 261 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BPSA O. w Bydgoszczy 15 1320 1117 2065 8393 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Toruńska 64A/Piętro II, Bydgoszcz, 85-023  Bydgoszcz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Daria Cichocka

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Świecie nad Osą, Świecie nad Osą (kujawsko-pomorskie)

Świecie nad Osą, 86-341, Świecie nad Osą, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-08
Cena wywołania: 330 525 zł
Cena oszacowania: 440 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Brodnica, Mazurska 18/1 (kujawsko-pomorskie)

Mazurska 18/1, 87-300, Brodnica, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-15
Cena wywołania: 116 250 zł
Cena oszacowania: 154 999 zł

Nieruchomość w miejscowości Wybudowanie Michałowo, Działkowa 27 (kujawsko-pomorskie)

Działkowa 27, 87-300, Wybudowanie Michałowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-15
Cena wywołania: 243 750 zł
Cena oszacowania: 325 000 zł