Dodano dnia: 2023-08-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Śmiałowice, Śmiałowice 25 (dolnośląskie)

Śmiałowice 25, 58-124, Śmiałowice, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-18
Sygnatura: Km 612/20
Cena wywołania: 290 160 zł
Cena oszacowania: 435 240 zł
Wadium: 43 524 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Martin Bożkow

Kancelaria Komornicza, ul. Komunardów 4, Świdnica, 58-100 Świdnica

tel. 74 853 61 27 / fax. 74 853 61 26

Sygnatura: Km 612/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Martin Bożkow na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2023 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy ul. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica, sala 320, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Śmiałowice 25, 58-124 Marcinowice, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej: Nieruchomość zabudowana kompleksem zabudowań produkcyjno-gospodarczych położona 58-124 Marcinowice, Śmiałowice 25 w skład której wchodzą następujące nieruchomości: 1. Działki gruntu 24/7, 24/8, 24/9, 24/12, 24/13, 24/14 w użytkowaniu wieczystym zabudowane: budynkiem gospodarczym nr 1 o powierzchni użytkowej 295,76 mkw., budynkiem gospodarczym nr 2 o powierzchni użytkowej 118,15 m kw., budynkiem produkcyjno-magazynowym o powierzchni użytkowej 126,44 mkw., budynkiem produkcyjnym młyna o powierzchni użytkowej 1 138,92 mkw., budynkiem produkcyjno-magazynowym młyna z wieżyczką o powierzchni użytkowej 1 167,62 mkw., budynkiem wagowni oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 5,30 m kw.. położonej: 58-124 Marcinowice, Śmiałowice 25, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1S/xxxxxxxx/6, 2. Działka gruntu nr 24/1 w użytkowaniu wieczystym zabudowana budynkiem mieszkalnym położonej: 58-124 Marcinowice, Śmiałowice, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1S/xxxxxxxx/3, 3. Działka gruntu nr 24/2 w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 0,0129 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 160,42 mkw. położonej: 58-124 Marcinowice, Śmiałowice, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1S/xxxxxxxx/0, 4. Działka gruntu nr 24/3 w użytkowaniu wieczystym niezabudowana o powierzchni 0,0032 ha położonej: 58-124 Marcinowice, Śmiałowice 25, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1S/xxxxxxxx/1, 5. Działka gruntu nr 24/4 zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni 0,0027 ha położonej: 58-124 Marcinowice, Śmiałowice, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1S/xxxxxxxx/8, 6. Działka gruntu nr 24/5 w użytkowaniu wieczystym niezabudowana o powierzchni 0,0028 ha położonej: 58-124 Marcinowice, Śmiałowice 25, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1S/xxxxxxxx/5 Uwaga! Występują rozbieżności pomiędzy zapisami dot. zabudowy na działkach gruntu użytkowanej nieruchomości w księdze wieczystej a stanem faktycznym - szczegóły w operatach szacunkowych nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 435 240,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 290 160,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 43 524,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP SA ŚWIDNICA 77 1020 5138 0000 9202 0077 2954.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Martin Bożkow

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Jedlina-Zdrój, Piastowska 66 (dolnośląskie)

Piastowska 66, 58-330, Jedlina-Zdrój, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-06-28
Cena wywołania: 51 900 zł
Cena oszacowania: 69 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie, Kłodzka 68/2 (dolnośląskie)

Kłodzka 68/2, 57-360, Ołdrzychowice Kłodzkie, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-26
Cena wywołania: 80 250 zł
Cena oszacowania: 107 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Janowice Wielkie, 1 Maja 6/3 (dolnośląskie)

1 Maja 6/3, 58-520, Janowice Wielkie, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-24
e-licytacja
Cena wywołania: 34 940 zł
Cena oszacowania: 52 410 zł