Dodano dnia: 2022-11-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Serski Las, Dalny Las, Serski Las, Dalny Las (podlaskie)

Serski Las, Dalny Las, 16-326, Serski Las, Dalny Las, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: GKm 121/21
Obszar działki: 5,4000 ha
Cena wywołania: 293 709 zł
Cena oszacowania: 391 612 zł
Wadium: 39 162 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Augustowie

Sylwia Sobolewska

Kancelaria Komornicza, Żabia 9,  Augustów,   16-300 Augustów

tel. 875201810 / fax. 

Sygnatura: GKm 121/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Augustowie Sylwia Sobolewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-01-2023 o godz. 09:45  w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie z siedzibą przy ul. Młyńska 59/-, 16-300 Augustów,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest************** położonej przy  ,Serski Las, Dalny Las,  16-326 Płaska , dla której    (adres: ul.  , Serski Las, Dalny Las, 16-326 Płaska)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1A/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntową niezabudowaną o łącznej powierzchni 5,40 ha składająca się z działek o numerze 81/2, obręb 12-Serski Las, działek o numerze 94, 98, 99, 114, 117, 119, 121, 123, obręb 01-Dalny Las, gmina Płaska, powiat augustowski. Działka 81/2 ( pow. 0,92ha ) położona na terenie miejscowości Serski Las. Miejscowość o zwartej zabudowie skupionej przy drodze gminnej. Wieś przecina droga krajowa nr 16. Miejscowość Serski Las znajduje się w obszarze o podwyższonych walorach krajobrazowych. W sąsiedztwie znajduje się jezioro Serwy. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część działki położona jest w obszarze projektowanej stacji paliw i usług związanych z obsługą ruchu komunikacyjnego ok. 0,70ha ( 76% powierzchni działki ). Pozostała część działki położona jest w obszarze użytków rolnych z kompleksami leśnymi ok. 0,22ha ( 24% powierzchni działki ). Działki 94 ( pow. 0,2900ha ), 98 (pow. 1,1300ha ), 99 ( 0,8100ha), 114 ( pow. 0,5100), 117 ( pow. 0,2900ha), 119 ( pow. 0,5400ha), 121 ( pow. 0,6300ha), 123 (pow. 0,2800ha), łączna powierzchnia wszystkich działek 4,48 ha położone na terenie miejscowości Dalny Las w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Serwy. Wszystkie działki o kształcie niekorzystnym ( wąskie, długie ) stanowią użytki rolne o niskich walorach produkcyjnych gleby. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunty położone są w obszarze rolnym z zakazem wznoszenia obiektów kubaturowych. Suma oszacowania poszczególnych działek: działka nr 94 - suma oszacowania 9 951,00 zł działka nr 98 - suma oszacowania 38 755,00 zł działka nr 99 - suma oszacowania 27 795,00 zł działka nr 114 - suma oszacowania 17 500,00 zł działka nr 117 - suma oszacowania 9 951,00 zł działka nr 119 - suma oszacowania 18 530,00 zł działka nr 121 - suma oszacowania 21 618,00 zł działka nr 123 - suma oszacowania 9 608,00 zł działka nr 81/2 - suma oszacowania 237 884,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi dla poszczególnych działek: działka nr 94 - cena wywołania 7 463,25 zł działka nr 98 - cena wywołania 29 081,25 zł działka nr 99 - cena wywołania 20 846,25 zł działka nr 114 - cena wywołania 13 125,00 zł działka nr 117 - cena wywołania 7 463,25 zł działka nr 119 - cena wywołania 13 897,50 zł działka nr 121 - cena wywołania 16 213,50 zł działka nr 123 - cena wywołania 7 206,00 zł działka nr 81/2 - cena wywołania 178,413,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania dla poszczególnych działek: działka nr 94 - suma rękojmi 995,10 zł działka nr 98 - suma rękojmi 3 875,50 zł działka nr 99 - suma rękojmi 2 779,50 zł działka nr 114 - suma rękojmi 1 750,00 zł działka nr 117 - suma rękojmi 995,10 zł działka nr 119 - suma rękojmi 1 853,00 zł działka nr 121 - suma rękojmi 2 161,80 zł działka nr 123 - suma rękojmi 960,80 zł działka nr 81/2 - suma rękojmi 23 788,40 zł

Suma oszacowania wynosi 391 612,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 293 709,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 161,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA 57 2490 0005 0000 4600 2051 7131.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. ul. Młyńska 59/-, Augustów, 16-300 Augustów można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
11.01.2023 11:00 - 11:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Sylwia Sobolewska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gródek, Kolejowa 6/1 (podlaskie)

Kolejowa 6/1, 16-040, Gródek, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-10
Cena wywołania: 46 513 zł
Cena oszacowania: 62 017 zł

Dom w miejscowości Łomża, Fabryczna 20 (podlaskie). Działka numer: 22156/2

Fabryczna 20, 18-400, Łomża, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-22
Cena wywołania: 24 948 zł
Cena oszacowania: 33 265 zł

Nieruchomość w miejscowości Łosiniany, Łosiniany 13 (podlaskie)

Łosiniany 13, 16-120, Łosiniany, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-20
Cena wywołania: 26 650 zł
Cena oszacowania: 39 975 zł