Dodano dnia: 2022-12-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Sapiechów, Sapiechów (lubelskie)

Sapiechów, 21-518, Sapiechów, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Sygnatura: GKM 72/20
Obszar działki: 0,7859 ha+1,3026 ha+0,7228 ha
Cena wywołania: 63 381 zł
Cena oszacowania: 84 509 zł
Wadium: 8 451 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej

Mirosław Sacewicz

Kancelaria Komornicza, Sadowa 11-21/9, Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska

tel. (83) 342-68-91 / fax. (83) 342-68-91

Sygnatura: GKM 72/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2023 o godz. 09:00w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, pokój VI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości dłużnika **** ******** położonej w miejscowości: Sapiechów (gm. Sosnówka), opisanej jako: grunty orne - numery ewidencyjne działek: 

- 369 o powierzchni 0,7859 ha oszacowana na kwotę: 23 624,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi: 15 749,34 zł.
Wadium wynosi: 2 362,40 zł.
- 368/2 o powierzchni 1,3026 ha oszacowana na kwotę: 39 157,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi: 26 104,67 zł.
Wadium wynosi: 3 915,70 zł.
- 374 o powierzchni 0,7228 ha oszacowana na kwotę: 21 728,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi: 14 485,34 zł.
Wadium wynosi: 2 172,80 zł.
  

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Mirosław Sacewicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Lubartów, Rynek II 16 (lubelskie). Działki numer: 526/4, 528

Rynek II 16, 21-100, Lubartów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-04-14
Cena wywołania: 184 500 zł
Cena oszacowania: 246 000 zł

Grunt w miejscowości Chotyłów, Chotyłów (lubelskie). Działka numer: 330/21

Chotyłów, 21-530, Chotyłów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-03-02
Cena wywołania: 323 466 zł
Cena oszacowania: 431 288 zł

Nieruchomość w miejscowości Orchówek, Garbarska (lubelskie)

Garbarska, 22-203, Orchówek, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-22
e-licytacja
Cena wywołania: 4 187 250 zł
Cena oszacowania: 5 583 000 zł