Dodano dnia: 2022-10-28

Nieruchomość w miejscowości Rybnik, Stalowa 13 (śląskie)

Stalowa 13, 44-292, Rybnik, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-16
Sygnatura: GKM 58/21
Obszar działki: 0,0861 ha
Cena wywołania: 768 012 zł
Cena oszacowania: 1 152 018 zł
Wadium: 115 202 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Tomasz Wiśniewski

Kancelaria Komornicza Nr XI, Staszica 11, Rybnik,  44-200 Rybnik

tel. 501787263 / fax. 324420065

Sygnatura: GKM 58/21
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2022 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja

użytkowania wieczystego, którego  właścicielem jest ********** położonego przy Stalowa 13(daw.11), 44-292 M. Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIKprowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste stanowiący działkę gruntu nr 853/31 o powierzchni 0,0861 ha, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, zabudowany budynkiem usługowo – gastronomicznym w zabudowie wolnostojącej, parterowym z poddaszem, podpiwniczonym. Na parterze budynku znajduje się bar z bufetem, sala konsumpcyjna, pomieszczenie sanitarne, kuchnia, pomieszczenie biurowe, na poddaszu sala konsumpcyjna, w podpiwniczeniu pomieszczenia pomocnicze zaplecza kuchennego. Szacunkowa powierzchnia zabudowy wynosi ok. 117,6 m2.

Suma oszacowania wynosi 1 152 018,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 768 012,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 115 201,80 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski O/Rybnik 21 1050 1344 1000 0023 0505 8154.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w kancelarii komornika adres jak wyżej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Wiśniewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Rybnik, Rymera (śląskie). Działka numer: 3204/295

Rymera, 44-270, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 6 132 zł
Cena oszacowania: 8 176 zł

Grunt w miejscowości Rybnik, Rymera (śląskie). Działka numer: 3102/295

Rymera, 44-270, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 3 555 zł
Cena oszacowania: 4 740 zł

Dom w miejscowości Rybnik, Gliwicka 207A (śląskie). Działka numer: 1071/18

Gliwicka 207A, 44-207, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 104 888 zł
Cena oszacowania: 157 333 zł