Dodano dnia: 2023-04-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Nieruchomość w miejscowości Rowy, Bałtycka 45 (pomorskie)

Bałtycka 45, 76-212, Rowy, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-05-24
Sygnatura: Km 1261/17
Obszar działki: 0,0505 ha+0,0108 ha
Cena wywołania: 301 976 zł
Cena oszacowania: 470 506 zł
Wadium: 47 051 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

Tomasz Muszalik

Kancelaria Komornicza, Krzywa 58,  Słupsk,   76-200 Słupsk

tel. 516 703 745 / fax. 

Sygnatura: Km 1261/17

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Słupsku Tomasz Muszalik na podstawie art.  9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ w dniu: 24.05.2023 o godzinie: 14:00 rozpocznie się druga licytacja niżej wymienionych nieruchomości: 

 

nieruchomości  położonej przy  Bałtycka 45, 76-212 Rowy, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku  (adres: ul. Szarych Szeregów 13, Słupsk, 76-200 Słupsk)    prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/xxxxxxxx/7.

Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w Rowach przy ul. Bałtyckiej 45, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą SL1S/xxxxxxxx/7

 

Suma oszacowania wynosi 452 964,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 301 976,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 296,40 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 76 1020 4649 0000 7202 0008 6082 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

 

ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  Bałtycka 45, 76-212 Rowy Sąd Rejonowy w Słupsku  (adres: ul. Szarych Szeregów 13, Słupsk, 76-200 Słupsk)    prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
udział 15/100 w nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Bałtyckiej 45 (droga dojazdowa), dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą SL1S/xxxxxxxx/4

 

Suma oszacowania wynosi 17 542,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 694,67 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 754,20 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 76 1020 4649 0000 7202 0008 6082 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

 

 Przetargi wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  31.05.2023 o godzinie: 14:00. 

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Muszalik

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Przyjaźń, Przyjaźń (pomorskie). Działki numer: 97/42, 97/9, 97/15, 97/69

Przyjaźń, 83-331, Przyjaźń, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-04-25
Cena wywołania: 145 289 zł
Cena oszacowania: 193 718 zł

Dom w miejscowości Pomlewo, Bukowa 6A (pomorskie). Działki numer: 116/78, 116/77

Bukowa 6A, 83-047, Pomlewo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-16
e-licytacja
Cena wywołania: 110 625 zł
Cena oszacowania: 147 500 zł

Dom w miejscowości Wandowo, Wandowo 27 (pomorskie). Działka numer: 204/1

Wandowo 27, 82-520, Wandowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-22
e-licytacja
Cena wywołania: 229 200 zł
Cena oszacowania: 305 600 zł